Размещение Новиград (Задар)

объект: от 2 до 8 человек в 2 апартаменты
объект: от 1 до 6 человек в 2 апартаменты
объект: от 2 до 8 человек в 2 апартаменты
объект: от 5 до 6 человек в 1 апартамент
объект: 4 человек

Pазмещение в районе Новиград (Задар)